Hjem
LISENS INFORMATION
LISENS INFORMATION

MPLC er bindeleddet mellom skapere og brukere av filmer og TV-programmer. MPLC er et globalt selskap som lisensierer offentlig visning av filmer og annet audiovisuelt innhold. MPLC ble etablert for mer enn 30 år siden med mål om å gjøre det enklere å hjelpe publikum til å utnytte arbeidet til det kreative samfunnet uten å krenke opphavsretten.

Lisens for offentlige visninger av film og annet innhold. 

Få din lisens i dag.